Βραβεία

Κατηγορίες βραβείων

Θα απονεμηθούν 19 βραβεία, οι κατηγορίες των οποίων είναι:

 1. Βραβείο καλύτερης εταιρίας – 2019
 2. Βραβείο καλύτερης εταιρίας FTSE LARGE CAP – 2019
 3. Βραβείο καλύτερης εταιρίας Διεθνούς Δραστηριοποίησης- 2019
 4. Βραβείο καλύτερης εταιρίας μεσαίας – μικρής Κεφαλαιοποίησης 2019
 5. Βραβείο καλύτερης εταιρίας του Δημοσίου – 2019
 6. Βραβείο καλύτερης τράπεζας – 2019
 7. Βραβείο ανάκαμψης αποτελεσμάτων – 2019
 8. Βραβείο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης – 2019
 9. Βραβείο διεθνοποίησης – 2019
 10. Βραβείο υψηλών επενδύσεων – 2019
 11. Βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας – 2019
 12. Βραβείο επενδυτικών σχέσεων – 2019
 13. Βραβείο εταιρικής διακυβέρνησης – 2019
 14. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – 2019
 15. Βραβείο καλύτερης εταιρίας εναλλακτικής αγοράς – 2019
 16. Bραβείο καλύτερης Χρηματιστηριακής – 2019
 17. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 2019
 18. Βραβείο καλύτερης ΑΕΕΑΠ – 2019
 19. Bραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management 2019

Κριτήρια επιλογής των νικητών

Print

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επιχειρήσεων αποτελούν η ανάπτυξή τους, οι επενδύσεις, οι καινοτόμες δράσεις τους, ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός τους, τα θετικά αποτελέσματα και η συμπεριφορά τους απέναντι στη χρηματιστηριακή αγορά και στο επενδυτικό κοινό γενικότερα.

Για την όσο το δυνατόν αξιόπιστη και δίκαιη αξιολόγηση των βραβείων, η συντακτική ομάδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ πρόκρινε τις υποψήφιες επιχειρήσεις για κάθε κατηγορία Βραβείων.