Βραβεία

Κατηγορίες βραβείων

Θα απονεμηθούν 19 βραβεία, οι κατηγορίες των οποίων είναι:

 1. Βραβείο καλύτερης εταιρίας – 2018
 2. Βραβείο καλύτερης εταιρίας FTSE LARGE CAP – 2018
 3. Βραβείο καλύτερης εταιρίας Διεθνούς Δραστηριοποίησης- 2018
 4. Βραβείο καλύτερης εταιρίας μεσαίας – μικρής Κεφαλαιοποίησης 2018
 5. Βραβείο καλύτερης εταιρίας του Δημοσίου – 2018
 6. Βραβείο καλύτερης τράπεζας – 2018
 7. Βραβείο ανάκαμψης αποτελεσμάτων – 2018
 8. Βραβείο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης – 2018
 9. Βραβείο διεθνοποίησης – 2018
 10. Βραβείο υψηλών επενδύσεων – 2018
 11. Βραβείο επιχειρηματικής καινοτομίας – 2018
 12. Βραβείο επενδυτικών σχέσεων – 2018
 13. Βραβείο εταιρικής διακυβέρνησης – 2018
 14. Βραβείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – 2018
 15. Βραβείο καλύτερης εταιρίας εναλλακτικής αγοράς – 2018
 16. Bραβείο καλύτερης Χρηματιστηριακής – 2018
 17. Βραβείο καλύτερης εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων 2018
 18. Βραβείο καλύτερης ΑΕΕΑΠ – 2018
 19. Bραβείο καλύτερης εταιρείας Asset & Wealth Management 2018

Κριτήρια επιλογής των νικητών

horizontal18

Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των επιχειρήσεων αποτελούν η ανάπτυξή τους, οι επενδύσεις, οι καινοτόμες δράσεις τους, ο διεθνοποιημένος προσανατολισμός τους, τα θετικά αποτελέσματα και η συμπεριφορά τους απέναντι στη χρηματιστηριακή αγορά και στο επενδυτικό κοινό γενικότερα.

Για την όσο το δυνατόν αξιόπιστη και δίκαιη αξιολόγηση των βραβείων, η συντακτική ομάδα του περιοδικού ΧΡΗΜΑ πρόκρινε τις υποψήφιες επιχειρήσεις για κάθε κατηγορία Βραβείων.