Χορηγικά Πακέτα

Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο διάρκειας τριών (3) λεπτών.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ. X 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) της εκδήλωσης.

Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.

Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.

Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018 (με λογότυπο και προφίλ).

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα σε στέλεχος του χορηγού να απονείμει έξι κατηγορίες βραβείων.

Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οκτώ ατόμων (16 άτομα) στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης και ενός σαλονιού συνέντευξης – αρθρογραφίας στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός banner μέγιστης διάστασης 500 Χ 100 (ύψος) στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. X 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) της εκδήλωσης.

Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.

Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.

Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜA 2018 (με λογότυπο και προφίλ).

Παρέχεται η δυνατότητα σε στέλεχος του χορηγού να απονείμει τρεις κατηγορίες βραβείων.

Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οκτώ ατόμων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός σαλονιού συνέντευξης – αρθρογραφίας στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός banner μέγιστης διάστασης 500 Χ 100 (ύψος) στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Δικαιούται τραπέζι στον εκθεσιακό χώρο (lobby) της εκδήλωσης, όπου μπορεί να διανείμει διαφημιστικό υλικό.

Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.

Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.

Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018 (με λογότυπο και προφίλ).

Παρέχεται η δυνατότητα σε στέλεχος του χορηγού να απονείμει μια κατηγορία βραβείων.

Δικαιούται τέσσερις θέσεις στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός banner μέγιστης διάστασης 500 Χ 100 (ύψος) στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Το λογότυπο του χορηγού Dinner θα είναι τυπωμένο στο μενού που θα βρίσκεται πάνω σε κάθε ροτόντα στην τελετή απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Ο χορηγός Dinner δικαιούται να τοποθετήσει κάποιο προϊόν ή διαφημιστικό υλικό στις ροτόντες της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ. X 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) της εκδήλωσης.

Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.

Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.

Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018 (με λογότυπο και προφίλ).

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα σε στέλεχος του χορηγού να απονείμει έξι κατηγορίες βραβείων.

Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οκτώ ατόμων (16 άτομα) στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης και ενός σαλονιού συνέντευξης – αρθρογραφίας στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός banner μέγιστης διάστασης 500 X 100(ύψος) στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Η επωνυμία καθώς και μια μικρή περιγραφή του χορηγού Cocktail θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του welcome drink στην τελετή απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ. X 2μ. στον εκθεσιακό χώρο (lobby) της εκδήλωσης.

Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.

Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.

Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜA 2018 (με λογότυπο και προφίλ).

Παρέχεται η δυνατότητα σε στέλεχος του χορηγού να απονείμει τρεις κατηγορίες βραβείων.

Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οκτώ ατόμων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.

Παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης ενός banner μέγιστης διάστασης 500 Χ 100 (ύψος) στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2018.

Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ατομική συμμετοχή στην εκδήλωση της απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ
(€120 + Φ.Π.Α. 24%)

ΡΟΤΟΝΤΑ
Ροτόντα οκτώ θέσεων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της ειδικής τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ
(€700 + Φ.Π.Α. 24%)

Για πληροφορίες σχετικά με χορηγίεςΚωνσταντίνος Ουζούνης, 2109987864, ouzounis.k@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με ροτόντες και ατομικές συμμετοχέςΒούλα Βασιλικού, 2109984908, vassilikou.p@ethosmedia.eu