Χορηγικά Πακέτα

Ο χορηγός δικαιούται να παρουσιάσει εταιρικό βίντεο διάρκειας τριών (3) λεπτών.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης.
Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.
Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.
Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019 (με λογότυπο και προφίλ).
Στέλεχος του χορηγού δικαιούται να απονείμει τα βραβεία στις νικήτριες εταιρίες που έχουν διακριθεί σε έξι κατηγορίες βραβείων.
Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οκτώ ατόμων (16 άτομα) στο επίσημο δείπνο της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Διαφημιστική προβολή σε κορυφαία θέση (Α’ ή Β’ θέση ανάλογα με την διαθεσιμότητα) στο καθημερινό newsletter banks.com.gr διάρκειας ενός (1) μήνα.
Δημοσίευση μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης και ενός σαλονιού συνέντευξης – αρθρογραφίας στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
Δημοσίευση μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.
Τοποθέτηση ενός banner μέγιστης διάστασης (σε pixels) 500×100 στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης.
Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.
Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.
Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜA 2019 (με λογότυπο και προφίλ).
Στέλεχος του χορηγού δικαιούται να απονείμει τα βραβεία στις νικήτριες εταιρίες που έχουν διακριθεί σε τρεις κατηγορίες βραβείων.
Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οκτώ ατόμων στο δείπνο της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Διαφημιστική προβολή σε προβεβλημένη θέση (Γ’ ή Δ’ θέση ανάλογα με την διαθεσιμότητα) στο καθημερινό newsletter banks.com.gr διάρκειας ενός (1) μήνα.
Τοποθέτηση ενός σαλονιού συνέντευξης – αρθρογραφίας στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
Δημοσίευση μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.
Τοποθέτηση ενός banner μέγιστης διάστασης 500×100 (σε pixels) στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Δικαιούται τραπέζι στον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης, όπου μπορεί να διανείμει διαφημιστικό υλικό.
Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.
Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.
Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019 (με λογότυπο και προφίλ).
Στέλεχος του χορηγού δικαιούται να απονείμει τα βραβεία στις νικήτριες εταιρίες που έχουν διακριθεί σε μία κατηγορία βραβείων.
Δικαιούται τέσσερις θέσεις στο δείπνο της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Τοποθέτηση ενός banner μέγιστης διάστασης (σε pixels) 500×100 στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

To λογότυπο του χορηγού Dinner θα είναι τυπωμένο στο μενού που θα βρίσκεται πάνω σε κάθε ροτόντα στην τελετή απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Ο χορηγός Dinner δικαιούται να τοποθετήσει κάποιο προϊόν ή διαφημιστικό υλικό στις ροτόντες της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο μέγιστης διάστασης 3μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης.
Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.
Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.
Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019 (με λογότυπο και προφίλ).
Στέλεχος του χορηγού δικαιούται να απονείμει τα βραβεία στις νικήτριες εταιρίες που έχουν διακριθεί σε έξι κατηγορίες βραβείων.
Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οκτώ ατόμων (16 άτομα) στο δείπνο της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Διαφημιστική προβολή σε κορυφαία θέση (Α’ ή Β’ θέση ανάλογα με την διαθεσιμότητα) στο καθημερινό newsletter banks.com.gr διάρκειας ενός (1) μήνα.
Δημοσίευση μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης και ενός σαλονιού συνέντευξης – αρθρογραφίας στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ.
Δημοσίευση μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.
Τοποθέτηση ενός banner μέγιστης διάστασης (σε pixels) 500×100 στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

Η επωνυμία καθώς και μια μικρή περιγραφή του χορηγού Cocktail θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του welcome drink στην τελετή απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜA 2019.
Δικαιούται να στήσει περίπτερο διαστάσεων 2μ.x2μ. στον εκθεσιακό χώρο της εκδήλωσης.
Θα κατέχει διακεκριμένη θέση σε όλο το έντυπο και ηλεκτρονικό προωθητικό υλικό της εκδήλωσης.
Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό στην τσάντα της εκδήλωσης.
Αναφορά στο βιβλίο των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜA 2019 (με λογότυπο και προφίλ).
Στέλεχος του χορηγού δικαιούται να απονείμει τα βραβεία στις νικήτριες εταιρίες που έχουν διακριθεί σε τρεις κατηγορίες βραβείων.
Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οκτώ ατόμων στο δείπνο της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Διαφημιστική προβολή σε προβεβλημένη θέση (Γ’ ή Δ’ θέση ανάλογα με την διαθεσιμότητα) στο καθημερινό newsletter banks.com.gr διάρκειας ενός (1) μήνα.
Δημοσίευση μιας ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρισης στην εβδομαδιαία ηλεκτρονική εφημερίδα ΧΡΗΜΑ WEEK.
Τοποθέτηση ενός banner μέγιστης διάστασης (σε pixels) 500×100 στο newsletter του απολογισμού των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ 2019.
Θα λάβει εκτενή απολογισμό της εκδήλωσης απονομής μετά τη λήξη της.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Ατομική συμμετοχή στην εκδήλωση της απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ
1o
άτομο: €140 + Φ.Π.Α.24%
2ο άτομο: €130 + Φ.Π.Α.24%
3ο άτομο και περισσότερα: €120 + Φ.Π.Α. 24%

ΡΟΤΟΝΤΑ
Ροτόντα οκτώ θέσεων στο δείπνο που θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Επιχειρηματικών Βραβείων ΧΡΗΜΑ
€900 + Φ.Π.Α. 24%

Για πληροφορίες σχετικά με χορηγίεςΡάντω Μανώλογλου, 2109987863, manologlou.r@ethosmedia.eu

Για πληροφορίες σχετικά με ροτόντες και ατομικές συμμετοχές: Σταυρούλα Οικονομάκη, 2109984876, oikonomaki.s@ethosmedia.eu